İ k i  K i ş i l i k , K u m s a l d a  B u z  P a t e n i  S e r i s i n d e n
Özel yapım kağıt üzerine akrilik+ altın yaldız ve polychromos pastel

2010, çerçeveli: 80x110 cm.Blog Arşivi

Hakkımda